Tunely

Technologie v tunelu

Zde se můžete seznámit s nejnovějšími technologiemi a bezpečnostními prvky, které nás obklopují při vjezdu do tunelů. Virtuální prohlídka vzorového tunelu podrobně popisuje jednotlivé segmenty, jejich výstavbu a technické vybavení.

Profesionální řidiči

Část určená pro profesionální řidiče, která bude zahrnovat především sektor nákladní dopravy. Předpokládané spuštění na podzim 2011.

Veřejnost

Část určená pro širokou veřejnost. Předpokládané spuštění v roce 2012.

Školy

Část určená pro školy. Předpokládané spuštění v roce 2012.